pixline

Miksi...

Ukkos.org

Alussa oli ääni... Ääni on värähtelyä kuten on valokin. Ukkonen tuottaa sekä ääntä että valoa, joka taas kantaa silmiimme kuvia. Aisteina näkö ja kuulo ovat sellaisia, joita voi välittää Internetin välityksellä. Välittäminen on tärkeää. Ilman sitä ei olisi mitään. Hyvän välittäminen on pyyteetöntä, toisille luotua iloa. Tähän Ukkos.org pyrkii. Pienestä luomistyöstä voi olla suurta hyötyä ja se voi tuottaa paljon iloa. Kaikki alkaa luomistyöstä.  Niin alkoi maailmakin. Ukkonen iskee maasta taivaaseen, ja toisin päin välittäen valtavan määrän voimaa. Internetissä taas kulkee valtava määrä tietoa hetkessä ympäri maailman. Lähettämällä hyvän viestin, tietoa tai taitoa vaikka tuntemattomalle teet pyyteetöntä välittämistyötä. Ole siis luova ja välittävä. Ukkos.org on järjestään järjestämätön järjestö, joka ei vaadi keneltäkään mitään, eikä pyydä muuta kuin pyyteettömyyttä. Ei siis vaatimuksia, vakaumuksia, tai varoja, sillä luominen on ilmaista kuin ilma ja kaikkien taide tasa-arvoisesti taitoa. Hyödynnä siis taitosi muiden iloksi ja hyödyksi! Kaikki Ukkos.org-tuotanto on tuotettu hyvään tahtoon ja pyyteettömyyteen perustuen ja sitä varten, että se olisi olemassa muiden iloksi ja hyödyksi.

// Usko

waves